Odpowiednie narzędzia i personel

Firma wyposażona jest w nowoczesny sprzęt instalatorski. Wszyscy pracownicy wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

Wieloletnie doświadczenie

Firma działa nieprzerwanie od 1990 roku.

Szeroki zakres usług

Sprzedaż, projektowanie, montaż i konserwacja elektronicznych systemów ochrony mienia.

Firma Kolektor MR powstała w 1990 roku jako firma dwuosobowa. Cały okres istnienia to czas dynamicznego jej rozwoju, związany nie tylko ze wzrostem obrotów i zatrudnienia, ale przede wszystkim z ciągłym pogłębianiem wiedzy oraz wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie systemów elektronicznej ochrony mienia.

Obecnie zatrudnia 12 osób na czas nieograniczony. Wszystkie osoby posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,  a instalatorzy licencje pracowników zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia. Firma posiada kancelarię tajną i jest uprawniona do obrotu dokumentami niejawnymi.

Posiadamy nowoczesny sprzęt marki:

 • HILTI
 • METABO
 • BOSCH
 • METEX

Wykaz uprawnień firmy:

 • Koncesja MSWiA Nr L-0994/00 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
 • Licencje pracowników zabezpieczenia technicznego mienia I i II stopnia,
 • Zaświadczenie Nr 1021/2007 w sprawie pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-0; IOR-1,
 • Zezwolenie Nr D-12998 na obrót, transport, składowanie, stosowanie-w zakresie instalowania, konserwacji, badania szczelności izotopowych czujek dymu,
 • Świadectwo ukończenia kursu Projektantów Instalacji Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru wydane przez Centrum Naukowo Badawcze ochrony przeciwpożarowej,
 • Świadectwo autoryzacji Nr 104/P/2013, 105/P/2013 wydane przez ZRTOM „TECHOM” w zakresie projektowania, instalowania i konserwacji systemów alarmowych do klasy SA4,
 • Zaświadczenie o ukończeniu organizowanego przez Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury,
 • Świadectwo autoryzacji firmy ADEMCO/HONEYWELL w zakresie systemów sygnalizacji pożaru, systemów sygnalizacji włamania,
 • Świadectwo autoryzacji firmy UTC Fire & Security w zakresie systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemu sygnalizacji pożaru,
 • Świadectwo autoryzacji firmy SATEL w zakresie programowania oraz obsługi central alarmowych produkowanych przez firmę SATEL
 • Świadectwo autoryzacji firmy POLON-ALFA,
 • Świadectwo autoryzacji firmy BOSCH.

Zapewniamy pełną poufność opracowanych dokumentacji (posiadamy własny ploter A0). Firma upoważniona jest do obrotu dokumentami niejawnymi.

Informujemy że posiadamy ubezpieczenie OC w firmie PZU S.A na prowadzone roboty do kwoty 2 000 000 zł.